35. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 3.–5. oktoobril 2018 Tartus.

Juristkonna suurfoorumiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit.

Kahel päeval on võimalus arutleda kaasaegse riigiga kaasuvatel erinevatel probleemidel rohkem kui kümnes teemapaneelis koos kogenud väitlusjuhtide ja enam kui seitsekümne esinejaga.

35. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid peeti 19. septembrist 2017 kuni 11.aprillini 2018. Tänavu on korraldustöösse panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikantselei, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Üritused
Õigusteadlaste päevadest osavõtjatele pakutakse võimalust saabuda Tallinnast Tartusse erirongiga, kus esinevad ettekannetega Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi söakad liikmed. Järgneb tervitusõhtu Tartu vaksalihoones. Päevadel on esmakordselt võimalik nautida filmiprogrammi õigusteadlastest, kes olid Eesti riigi sünni juures. Traditsiooniliselt toimub  pidulik õhtu koos toitlustamise ja elava muusikaga.

Täpsem info ülalnimetatud üritustest on kättesaadav rubriigis - praktiline info - siin.