35. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 3.–5. oktoobril 2018 Tartus.

Juristkonna suurfoorumiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit.

Kahel päeval on võimalus arutleda kaasaegse riigiga kaasuvatel kõige erinevatel probleemidel rohkem kui kümnes teemapaneelis koos kogenud väitlusjuhtide ja enam kui seitsekümne esinejaga.

35. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid peeti 19. septembrist 2017 kuni 11.aprillini 2018. Tänavu on korraldustöösse panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikantselei, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.