Tänavuste õigusteadlaste päevade programm, sh kohvipausid ja lõunasöögid ning erinevad üritused (tervitusõhtu, ekskursioonid Riigikohtus, õhtu Tartu turuhoones) korraldatakse Terviseameti nõuetele vastavalt. 

Päevade plenaar- ja lõppistungi ning arutelude jaoks on kasutuses neli suurt saali hoonetes: Vanemuise kontserdimaja kontserdisaal, V Spa konverentsikeskuse saal Sweden ning Dorpati konverentsikeskuse saalid Struve ja Baer. See lubab Terviseameti nõude (ruumi täituvus 50%) järgmiseks piisavalt istekohti.

NB! Alates 16. septembrist toimub registreerimine uuendatud tingimustel.
Muudatus puudutab üksnes Vanemuise kontserdimajas kell 10.00-14.00 toimuvat plenaaristungit, kuhu registreerumine on saali 50% täituvuse ja osalejate hajutamise nõude tagamiseks lõppenud.

16. septembrist registreerunud osalejatel on plenaaristungit võimalik jälgida videosilla vahendusel V Spa konverentsikeskuse Sweden saalist. Uuendatud tingimustel registreerunud osalejaid oodatakse hommikukohvile V Spa keskuses, uksed avatakse kell 9.00. Keskpäevane kohvipaus (kell 12.00-12.30) ja lõuna (kell 14.00-15.00) korraldatakse neile samas.

Kell 15 jätkuvad kõik paneelid kohtades, mille täpsed toimumiskohad avaldatakse vahetult enne üritust ja nende määramisel arvestatakse selleks ajaks registreerunud huviliste arvu.

Tavapärasest enam luuakse toitlustamiskohti, et tagada osalejate hajutamine ja turvaline toitlustamine kohvi- ja lõunapausidel ning õhtustel üritustel.

NB! 18. septembrist on lõppenud registreerimine neljapäeval, 8. oktoobril toimuvale õhtule Tartu turuhoones. See on tingitud vajadusest hajutada osalejaid toitlustamisel.

Mõõdetakse osalejate temperatuuri. Tagatakse võimalus võtta paneelide toimumiskohtades ruumi sisenemisel mask. Teenindav personal kannab näokaitseid ja kindaid. Enesestmõistetavalt on kättesaadavad desinfitseerimisvahendid ja ürituste toimumise kohtades on leitav info, kus on näha nende paiknemine.

Jälgime muutusi Terviseameti seisukohtades ja vastavalt sellele kavandame edasist korraldust.

Õigusteadlaste päevade korraldusega seonduv info on leitav kodulehel praktilise info all. Ühtlasi dubleerime olulisi teateid Facebookis: https://www.facebook.com/eestiotp
 
E-posti aadress: otp@iuridicum.ee