Tänavuste õigusteadlaste päevade programm, sh erinevad üritused (tervitusõhtu, peoõhtu, ekskursioonid Riigikohtus) ning kohvipausid ja lõunasöögid on korraldatud Terviseameti nõuetele vastavalt. 

Alates 1. juulist võib siseruumides korraldada üritust, kui järgitakse 2+2 reeglit ning ruumi täituvus on maksimaalselt 50%, sealjuures kokku mitte rohkem kui 500 inimest. Päevade plenaar- ja lõppistungi ning arutelude jaoks on kasutuses neli suurt saali hoonetes: Vanemuise kontserdimaja kontserdisaal, V Spa konverentsikeskuse saal Sweden ning Dorpati konverentsikeskuse saalid Struve ja Baer. See lubab Terviseameti nõuete (ruumi täituvus 50%) täitmiseks piisavalt istekohti.
 
Tartu turuhoones toimub neljapäevane peoõhtu suurel alal, kahel korrusel. Koostööpartneritega töötatakse välja plaan, kuidas osalejaid turvaliselt toitlustada nii lõunapausidel kui ka õhtustel üritustel. Enesestmõistetavalt on ruumides kättesaadavad vajalikud desinfitseerimisvahendid.
 
Jälgime muutusi Terviseameti seisukohtades ja vastavalt sellele kavandame korraldust.
 
Info e-posti aadressil: otp@iuridicum.ee