Programm [PDF]

Kolmapäev, 7. oktoober

20.00–22.00  Tervitusõhtu korp! Sakala konvendihoones (Veski 69)


Neljapäev, 8. oktoober

9.00–10.00  Hommikukohv (Vanemuise kontserdimaja, uksed avatakse kell 8.30)

Plenaaristung
(Vanemuise kontserdimaja, sünkroontõlge)

16. septembrist registreerunud osalejad saavad jälgida plenaaristungit videosilla vahendusel V Spa konverentsikeskuses.

10.00  Avamine

Põhiseadus 100

10.10–11.40
Marju Luts-Sootak
, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor
Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus – kas on põhjust olla uhke?
Miguel Maduro, European University Institute'i professor
Covid-19 ja konstitutsiooniõigus/konstitutsionalism
Allan Rosas, Soome õigusteadlane, Euroopa Kohtu endine kohtunik

Euroopa Liidu ja liikmesriikide konstitutsiooniõiguse vahekorrast

11.40–12.00
Õiguse eest seisja autasude üleandmine – Raivo Aeg, justiitsminister

12.00–12.30  Kohvipaus

Kas põhiõiguste kaitsega on liiale mindud?

Väitlusjuht: Anvar Samost

12.30–14.00
PhD Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Põhiõiguste tähendus rasketel aegadel
PhD Dan Bogdanov, krüptograaf
Andmekaitse „rahuajal“ ja „sõjaajal“ koroonaviiruse kriisi näitel

Arutelul osalevad: PhD Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler, Tartu Ülikooli külalisprofessor; PhD Dan Bogdanov, krüptograaf; mag. iur. Andres Parmas, riigi peaprokurör; Kristjan Siigur, Tallinna Halduskohtu kohtunik; Hardo Pajula, Estonian Business Schooli vaba majandusmõtte professor, Edmund Burke’i Seltsi eestvedaja

14.00–15.00  Lõuna

Eesti põhiseadus(ed) ja rahvusvaheline õigus

Väitlusjuht: Dr. iur. Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor

15.00–16.30
Jüri Adams, 1992. aasta põhiseaduse üks autor, poliitik ja publitsist
Rahvusvaheline õigus kui teema Põhiseaduslikus Assamblees 1992. aastal
Dr. iur. Julia Laffranque, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Põhiseadus vaadatuna läbi inimõigustealase Euroopa kohtupraktika prisma
PhD Tiina Pajuste, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent
Põhiseaduse suhe välislepingutega ja teiste rahvusvahelise õiguse allikatega (põhiseaduse § 123)
Mag. iur. Andres Parmas, riigi peaprokurör
Põhiseaduse § 3 tähendus materiaalsele karistusõigusele

Tehisintellekti rakendused haldusmenetluses

Väitlusjuht: PhD Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler, Tartu Ülikooli külalisprofessor

15.00–16.30
Luukas Kristjan Ilves, Guardtime strateegiajuht, Euroopa Nõukogu tehisintellekti ja inimõiguste komitee (MSI-AUT) esimees 
Tehisintellekti tehniline olemus, võimalused ja riskid
MA Kaimar Karu, ettevõtjaendine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Eesti ambitsioonid tehisintellekti rakendamiseks avalikus halduses
LLM Monika Mikiver, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Haldusmenetluse seaduse muudatused tehisintellekti rakendamiseks
PhD Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Algoritmiliste haldusotsuste kohtulik kontroll

Halduskaristus I. Euroopa Liidu halduskaristuste sisseviimine Eesti õigusruumi: kas sobitamatu sobitamine sobivaimas võtmes?

Väitlusjuht: Kristjan-Erik Suurväli, endine Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja haldussunni       divisjoni juht

15.00–16.30
Kaie Rosin, Tartu Ringkonnakohtu kohtujurist, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Euroopa Liidu karistusõiguse assistent
Euroopa Liidu sekkumine liikmesriikide karistusõigusesse
Markus Kärner, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Euroopa Liidu sanktsioonide sobitamine Eesti riigisisesesse õigusesse: kümme aastat diskussiooni

Ülalpidamiskohustusest hällist hooldekoduni

Väitlusjuht: Indrek Niklus, Advokaadibüroo NOVE nõunik    

15.00–16.30
Anneli Apuhtin, Tartu linnavalitsuse õigusteenistuse juhataja
Katrin Orav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaatEesti Advokatuuri juhatuse liige ja perekonnaõiguse komisjoni esimees
Mag. iur. Liis Arrak, Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi esimees
Rainis Int, Tallinna notar

Kas meie põhiseadus on hästi kaitstud?

Väitlusjuht: PhD Uno Lõhmus, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja       esimees, endine Riigikohtu esimees

16.45–18.15
PhD Rait Maruste, endine Riigikohtu esimees
Kas Eesti põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve toimib, nagu algselt mõeldud? Mis toimib, mis on puudu?
PhD Hent Kalmo, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal
Põhiseaduslikkuse järelevalve Eesti tee

Kohaliku omavalitsuse autonoomia: kellele ja milleks?

Väitlusjuhid: Mag. iur. Nele Parrest, riigikohtunik
       Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika nõunik

16.45–18.15
LLM Tim Kolk, Riigikohtu nõunik
Kas põhiseadus võimaldaks kohalikele omavalitsustele tänasest enam vabadust?
Dr. iur. Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna vanemnõunik
Valdade ja linnade enesekorraldusõiguse küsimused õiguskantsleri järelevalves
Priit Lello, Tallinna Linnakantselei õigusdirektor
Valdade ja linnade enesekorraldusõiguse küsimused omavalitsuse vaates

Halduskaristus II. Euroopa Liidu sekkumine liikmesriikide karistus- ja kriminaalmenetlusõigusesse: regulatiivne arbitraaž (väidetavalt üsna) harmoneeritud õigusega Euroopa Liidu reaalses praktikas turuosaliste silme läbi

Väitlusjuht: Mari-Liis Orav, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

16.45–18.15
Märt Maarand, AS Pocopay riski ja vastavuskontrolli juht, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Euroopa Liidu ühtse finantsjärelevalve mõju turuosalise vaates
Aleksander Kostjukevits, Olympic Entertainment Groupi vastavuskontrolli juht
Piiriülese regulatiivse arbitraaži mõju vastavuskontrollile grupiüleselt

Ettevõtlusvabadus ja roheline laine

Väitlusjuht: Mag. iur. Kai Härmand, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

16.45–18.15
Arutelul osalejad: Maris Kuurberg, Eesti Vabariigi valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus; Jüri Kaljundi, SA Koosloodus juht; Allar Jõks, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat ja partner; Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler


Reede, 9. oktoober

Kas õigus surra on uus inimõigus?

Väitlusjuht:       Dr. iur. Erkki Hirsnik, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

9.30–11.00
Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor
Õigusteoreetiline taust uute inimõiguste kujunemisel
MD Mari-Liis Ilmoja, Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivravi osakonna juhataja
Eutanaasia meditsiiniline aspekt
PhD Merike Sisask, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor
Eutanaasiast sotsiaalteadlase pilgu läbi
Saskia Kask, Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
Õigus surra versus õigus surmata
Aigi Kivioja, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik
Patsienditestamendi probleemid ja võimalused

Töötaja põhiõiguste kaitse ettevõtlusvabaduse tingimustes

Väitlusjuht: PhD Kadi Pärnits, AS Mainori juhatuse esimees

9.30–11.00
LLD Annika Rosin, Turu Ülikooli tööõiguse lektor
Euroopa Liidu põhiõiguste harta roll tööalaste õiguste tagamisel
MA Seili Suder, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant, Sotsiaalministeeriumi töökeskkonna juht
Tööandja õigus jälgida töötajat digitehnoloogiate ajastul. Töötaja isikuandmete töötlemine seoses COVID-19 levikuga.
Dr. iur. Merle Erikson, Tartu Ülikooli tööõiguse professor
Vilepuhuja kaitse töösuhtes
Rando Maisvee, Advokaadibüroo MOSS Legal vandeadvokaat
Kollektiivsed õigused jagamismajanduses

Õigusajalugu I. Põhiseadused ja lihtõigus Eesti Vabariigis 1918–1940

Väitlusjuht: Dr. iur. Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor

9.30–11.00
PhD Lea Leppik, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo dotsent, Tartu Ülikooli muuseumi kuraator
Eesti riigiõiguslaste hariduslik taust: riigiõigus Jurjevi/Tartu ja Peterburi ülikoolis 20. sajandi alguses
Dr. iur. Hesi Siimets-Gross, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent, Euroopa Kohtu keelejurist
Eesti ja Poola põhiseadus – paralleelid või vastandid?
Marelle Leppik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Põhiseadus(t)e rakendamine Riigikohtus 1920–1940

Õigus vanglas

Väitlusjuht: PhD Priit Kama, Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler

9.30–11.00
Ksenia Žurakovskaja-Aru, Õiguskantsleri Kantselei kontrollkäikude osakonna vanemnõunik
Kinnipeetava õigus suhelda oma perekonnaga
PhD Anneli Soo, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse dotsent
Vahistatu suhtlusõiguse piirid
Laura Glaase, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna peajurist
Üksikvangistus: õigusteadus ja sotsiaalteadus
Sirje Kaljumäe, Tartu Halduskohtu esimees
Halduskohtu kaebused vanglast: inimõiguste kaitse vs. mugavuskaebused

Kohtu ja ajakirjanduse erinev aeg

Väitlusjuht: Marti Aavik, Postimehe peatoimetaja asetäitja

11.30–13.00
Ramon Rask, Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat ja partner
Nämm-nämm – kes sööb keda?
Kretel Tamm, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör
Selle aja peale ei huvita prokuröri lugu enam kedagi
Mag. iur. Saale Laos, riigikohtunik
Kohus, ajakirjandus – APPI!
Risto Berendson, Õhtulehe uuriva toimetuse juhataja
Igavene konflikt: avaliku huvi ja õigusemõistmise vastuolud

Intellektuaalomand ja ettevõtlusvabadus

Väitlusjuhid:    PhD Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi õiguse professor
      MJur Gea LepikJustiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse       talituse juhataja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna  tsiviilõiguse assistent

11.30–13.00
Arutelul osalejad: Siim Timpson, Cleveron ASi intellektuaalse omandi spetsialist;
Henrik Trasberg, Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse nõunik; Mikas Miniotas, AAA Patendibüroo OÜ partnerLiina Jents, Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Õigusajalugu II. Põhiseadused ja lihtõigus Eesti Vabariigis 1918–1940

Väitlusjuht:  Dr. iur. Hesi Siimets-Gross, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent,       Euroopa Kohtu keelejurist

11.30–13.00
Marin Sedman, Riigikohtu analüütik
Karistusõiguslikud tagatised Eesti Vabariigi põhiseadustes ja nende saatus eriolukorras (1920–1940)
Karin Visnapuu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Maareformi teostamise kohtulik kontroll Eesti Vabariigis 1920–1940
Katrin Kiirend-Pruuli, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Põhiseaduslike printsiipide väljendumisest Eesti Vabariigi perekonnaõiguses 1920–1940

Laste õigused

Väitlusjuht:  Mag. iur. Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna       juhataja

11.30–13.00
Mag. iur., MAS Kristi Paron, Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik
MSW Birgit Siigur, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna lõuna piirkonna juht
Lapsesõbraliku menetluse põhimõtted
Mag. iur. Karina Lõhmus-Ein, Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri juhatuse ja perekonnaõiguse komisjoni liige
Mag. iur. Risto Sepp, Ühinenud Kohtutäiturite kohtutäitur
Lapse ja vanema suhte tagamine
PhD Katre Luhamaa, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor, Bergeni Ülikooli teadur
MA Merli Laur, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peaspetsialist, rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite vahendamine
Perekonnaellu sekkumise piirid. Eri riikide praktika

13.00–14.00  Lõuna

Põhiseaduse tulevik: areng muutmise või tõlgendamise teel

Väitlusjuhid:   Heiki Loot, riigikohtunik, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja          liige
                              Katri Jaanimägi, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik

14.00–15.30
Poodiumil arutlevad:
Dr. iur. Villu Kõve, Riigikohtu esimees; Paul Puustusmaa, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees;
Urmas Reinsalu, välisminister; Liia Hänni, e-demokraatia vanemekspert;
PhD Jüri Raidla, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat ja vanempartner;
PhD Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik