Sihtasutus Iuridicum on ajakirjade Juridica ja Juridica International väljaandja ning Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaande teostaja. Eesti õigusteadlaste päevade korraldamises osaleb sihtasutus 2003. aastast.          

Sihtasutuse Iuridicum asutamine otsustati Tartu Ülikooli nõukogu koosolekul 28. novembril 1997.  Asutamisotsus, millega kinnitati sihtasutuse põhikiri, kirjutati alla 23. detsembril 1997.

Sihtasutus Iuridicum on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris alates 9. veebruarist 1998 ning on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Nõukogu

Jüri Raidla

Nõukogu esimees, Ellex Raidla advokaadibüroo vanempartner

Norman Aas

Advokaadibüroo SORAINEN nõunik

Uno Lõhmus

Tartu Ülikooli külalisprofessor

Ülle Madise

Õiguskantsler, Tartu Ülikooli külalisprofessor

Priit Pikamäe

Riigikohtu esimees

Tarvo Puri

Tallinna notar

Juhatus

Peep Pruks

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor (CV)