34. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 12.-14. oktoobril 2016 Tartus.

Veebiülekanded on nähtavad Tartu Ülikooli Televisioonis - http://www.uttv.ee

Juristkonna suurfoorum keskendub tänavu rahvusvahelisele õigusele ja inimõigustele.  Teemavalikuga tähistame 20. aasta möödumist Eesti ühinemisest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ja Eesti eesistumist Euroopa Nõukogus.  Arutame inimõiguste seisu Eestis ja Euroopas ning arengut tulevikus. Õigusteadlaste päevi väisab Euroopa Inimõiguste Kohtu president Guido Raimondi, kes esineb teemal "Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite õiguslik väärtus" ning osaleb järgneval poodiumidiskussioonil.

Olukord maailmas on aktuaalseks tõstnud julgeoleku ning rahvusvahelise õiguskorra küsimused.  Seetõttu on päevade korraldajate ja toetajate ringi lisandunud Välisministeerium ja Eesti Välispoliitika Instituut.

34. Eesti õigusteadlaste päevade korralduskomisjoni koosolekuid peeti 24. septembrist 2015 kuni 14. aprillini 2016.  Arutelude tulemusena väljatöötatud programm algab tavapäraselt  hommikuse plenaaristungiga Vanemuise kontserdimajas, pärastlõunal jätkub töö sektsioonides ka Tartu Ülikooli aulas ja Dorpati konverentsikeskuses. Samades kohtades toimuvad diskussioonid ka järgmisel päeval: info kellaaegade, saalide,  veebiülekannete ja sünkrootõlke kohta on kättesaadav programmis.

Traditsiooniliselt on korraldustöösse panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Riigikontroll, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.

Üritused

Kolmapäeval, 12. oktoobril kell 19.30–22.00 toimub Välisministeeriumi tervitusõhtu õigusteadlaste päevadest osavõtjatele EÜSi majas (Jaan Tõnissoni 1). 
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Tänavuses kultuuriprogrammis on huvilistel võimalus giidi juhatusel nautida tasuta ekskursioone "Muuseum 1 tunniga" Eesti Rahva Muuseumi uues hoones Raadil järgmiselt:

Kolmapäev, 12. oktoober
Grupp lahkub Vanemuise kontserdimaja alumisest parklast kell 17.45.
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Neljapäev, 13. oktoober

Grupp lahkub Vanemuise kontserdimajast kell 12.30. 
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Neljapäev, 13. oktoober
Grupp lahkub Vanemuise kontserdimajast kell 15.00. 
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Reede, 14. oktoober

Grupp lahkub Dorpati konverentsikeskusest kell 9.30.
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Reede, 14. oktoober
Grupp lahkub Dorpati konverentsikeskusest kell 11.30. 
Registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Grupid toimetatakse ERMi ja tagasi bussidega.
NB! Piduliku õhtu ajal ERMis ekskursioone ei toimu.


Neljapäeval, 13. oktoobril kell 20.00-23.00 toimub Eesti Rahva Muuseumis pidulik õhtu koos toitlustamise ja elava muusikaga (uksed avatakse kell 19.30).
Bussid ERMi väljuvad Vanemuise alumisest parklast kell 19.19. Bussid ERMist Vanemuise alumisse parklasse väljuvad jooksvalt vastavalt täituvusele kell 23.
Registreerumine pidulikule õhtule on seisuga 12. oktoober kell 12 lõppenud.
Järelpidu toimub traditsiooniliselt klubis Maasikas (piduliku õhtu kutse ettenäitamisel on sissepääs tasuta).

Registreerimine ja osalustasud

34. Eesti õigusteadlaste päevadest osavõtt on tasuline ja toimub ainult eelneva elektroonilise registreerimise alusel.

NB! Registeerimine 34. Eesti õigusteadlaste päevadele on lõppenud.

Osalustasu katab kulutused õigusteadlaste päevade ettevalmistusele, materjalidele, ERMi ekskursioonidele, kohvipausidele ja buffet-lõunatele.

Tõend

Isikutele, kes soovivad saada digitaalselt väljastatavat tõendit hilisemaks esitamiseks kutseorganisatsioonile osalemise arvestamiseks koolitusena, palume registreeruda lisaks siin (registreerumine on üksnes tõendi saamiseks).

Kasulik info

Kirjastus Juura tähistab 34. Eesti õigusteadlaste päevade toimumist uue täiendatud ja ümbertöötatud teosega - Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne.
NB! Tutvu  ka eripakkumisega.

Eesti juristkonna suurfoorumiks ilmub rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International tänavune väljaanne - Law in Europe and Its Vicinity Ajakirja saab osta üksnes õigusteadlaste päevadel – müügipunkt on avatud Dorpati konverentsikeskuses.

Loobumine

Juhul kui olete registreerunud ja osalustasu maksnud, kuid teil ei ole võimalik osaleda, palume sellest teatada esimesel võimalusel e-posti aadressil otp@iuridicum.ee.
Osalustasu tagastatakse, kui edastate osalemisest loobumise teate hiljemalt 31. augustiks 2016.

Lisainfo e-posti aadressil otp@iuridicum.ee.