36. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 8.–9. oktoobril 2020 Tartus.

Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad veebiülekannete salvestused ja fotod

Põhiseadus 100
on juristkonna tänavuse suurfoorumi läbiv telg, millest toimkond on lähtunud programmi koostamisel. Plenaaristungi ja kokkuvõtva poodiumdiskussiooni vahele mahuvad kahel päeval samaaegselt neljas sessioonis toimuvad arutelud kuueteistkümnes paneelis. Kogenud väitlusjuhtide juhendamisel esineb enam kui kaheksakümmend ettekandjat.

Tervitusõhtu algab kolmapäeval, 7. oktoobril korp! Sakala konvendihoones (Veski 69) kell 20.00. Tänavuse tervitusõhtu toimumist toetab Justiitsministeerium, õhtu avakõne peab  kantsler Tõnis Saar.

Tavapäraselt võetakse töine konverentsipäev kokku neljapäeval, 8. oktoobril toimuval õhtul, mis sedakorda peetakse Tartu turuhoones kahel korrusel.

Õigusteadlaste päevade raames on piiratud arvul inimestel võimalus külastada värskelt renoveeritud Riigikohtu hoonet ja heita pilk sellele, kuidas endisest kliinikuhoonest on saanud nüüdisaegne kohtumaja. Ekskursioone juhivad Riigikohtu töötajad ja kohtunikud.

Õigusteadlaste päevadeks ilmusid rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International 2020. aasta väljaanne – 100 Years Later ja põhiseaduse temaatikale pühendatud Juridica erinumber.

Huvilised saavad tutvuda Juura uue õiguskirjandusega.

Tartu Ülikooli raamatukogu esisel alal saab tutvuda rändnäitusega „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“. Näitus keskendub meie esimese põhiseaduse sünniloole ja selles sätestatud põhiõigustele, mis olid omas ajas väga uuenduslikud. Põhiõiguste kataloog sisaldas kõiki olulisemaid klassikalisi vabaduspõhiõigusi: kodu puutumatus, usu- ja südametunnistusvabadus, teaduse-, kunsti- ja väljendusvabadus, sõnumisaladus, liikumis- ja elukohavalikuvabadus, koosolekuvabadus, kutsevabadus, omandivabadus, õigus tasuta õpetusele rahvakoolis jne.

36. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid alustati 30. septembril 2019, tänavu jätkati tööd peamiselt veebis. Korraldustöösse panustasid Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Samuti toetab üritust Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.