35. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 3.–5. oktoobril 2018 Tartus.

Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad veebiülekannete salvestused ja fotod.

Juristkonna suurfoorumiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit.

Kahel päeval on võimalus arutleda kaasaegse riigiga kaasuvatel erinevatel probleemidel rohkem kui kümnes teemapaneelis koos kogenud väitlusjuhtide ja enam kui seitsekümne esinejaga.

Õigusteadlaste päevadest osavõtjatele pakutakse võimalust saabuda 3. oktoobri õhtul Tallinnast Tartusse erirongiga, kus esinevad ettekannetega Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi söakad liikmed. Järgneb tervitusõhtu Tartu vaksalihoones.

Konverentsi plenaaristungit saab jälgida ka Postimehe vahendusel siin.

Päevadel on esmakordselt võimalik nautida filmiprogrammi „Need ei vaata tagasi“ - pühendatuna õigusteadlastele, kes olid Eesti riigi sünni juures. Ühtlasi demonstreeritakse dokumentaalfilmi „Põhiseaduse sünd“, mis valmis Põhiseaduse rahvahääletuse 25.aastapäevaks.

Nutiklassi tutvustus/demo
Tänavu septembris valmisid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppehoonetes Tartus ja Tallinnas SONY tipptehnoloogiaga varustatud interaktiivsed õppeklassid. Demotundides näidatakse, kuidas nutiklassi seadmed töötavad, mida nendega teha saab ning räägitakse nutiklassi kasutusvõimalustest.

Raamatuesitlustel saavad huvilised tutvuda kirjastuse Juura poolt üllitatud õiguskirjanduse uute väljaannetega.

Suurfoorumiks ilmub rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International tänavune väljaanne - Current Developments in Legal Interpretation  

Traditsiooniliselt toimub neljapäeval, 4.oktoobril pidulik õhtu koos toitlustamise ja elava muusikaga teaduskeskuses AHHAA. 
NB! Registreerumine pidulikule õhtule on kohtade täitumise tõttu lõppenud

Järelpidu toimub ööklubis Maasikas.

35. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid peeti 19.septembrist 2017 kuni 11.aprillini 2018. Tänavu on korraldustöösse panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikantselei, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Täpsem info on kättesaadav rubriigis - praktiline info - siin.