Palume tutvuda alljärgneva korraldusinfoga, et tänavused õigusteadlaste päevad kujuneksid teile võimalikult meeldivaks.

Erirong Tallinnast Tartusse 
Registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.
Kolmapäeval, 3.oktoobril sõidab Tallinnast Tartusse  õigusteadlaste päevade
osalejate erirong väljumisega Balti jaamast kell 18.17.

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (EAÕS) pakub rongisõidul kuulamiseks ettekandeid. Populaarteaduslikus võtmes kõnelevad Gea Lepik "Kõik kaubamärgiks! - (digi)revolutsioon kaubamärgiõiguses",  Anto Kasak “Pankrot vs IT?“,  Age Värv “Alusetu rikastumine – kes rikastub Eestis alusetult?” ja  Marko Kairjak “Algokauplemine süüteona: see ei olnud mina, algo tegi seda!“

Erirongiga tervitusõhtule saabujatele tagatakse pagasi paigutamine Tartu vaksalihoones valvega alal. Õhtu lõppedes - orienteeruvalt kell 22.30 - viivad bussid erirongiga saabujad hotellidesse laiali, liikudes V Spa, Pallase, Dorpati, Tartu, Londoni ja Lydia hotellide lähistele.

Tervitusõhtu
Kolmapäeval, 3.oktoobril toimub tervitusõhtu Tartu vaksalihoones algusega kell 20.30.
Registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.

Tervitusõhtul meenutatakse 30 aasta möödumist EAÕSi asutamisest.
Tudengiteaduse arendamiseks ja ettekandekoosolekute läbiviimiseks palutakse seltsi tegevust toetada nagu seda on paljude poolt aastate vältel tehtud. Toetussumma saab kanda EAÕSi arvelduskontole EE312200001120072894 või teha seda kohapeal. Ühtlasi kutsutakse seltsi liikmeid ühinema algatusega annetada seltsile selle aasta teadusartiklite eest saadud honorar.

Tervitusõhtul esitletakse Tsiviilkohtumenetluse kommentaare (I–III).
On märgiline, et kolmest raamatust koosneva suurteose esitlus toimub juristkonna suurfoorumi „Eesti Vabariik 100 – kaasaegne riik“ eelõhtul. Sobivamat aega on raske leida, on ju toimetajad tõdenud: „Nüüd on Eesti territooriumil kehtivat tsiviilkohtumenetlust reguleerivat seadust esmakordselt ka kommenteeritud. Seda ei ole tehtud ei enne 1940. aastat kehtinud seaduse ega ka Nõukogude ajal kehtinud seaduse osas. Puudunud on ja puuduvad ka terviklikud omamaised tsiviilkohtumenetluse õpperaamatud. Seega on tegu esmakordse sellise projektiga, mille eesmärk on omamaise tsiviilkohtumenetlusõigusteaduse arendamine ja ühtse teooria kujundamine.“

35. Eesti õigusteadlaste päevade  "Eesti Vabariik 100 – kaasaegne riik" avamine toimub neljapäeval, 4.oktoobril tavapärase hommikuse plenaaristungiga Vanemuise kontserdimajas. Edasiselt jätkatakse sektsioonides Vanemuise kontserdimajas ning Dorpati ja V Spa konverentsikeskustes. 

Sektsioonide veebiülekanded on nähtavad ja järelvaadatavad Tartu Ülikooli Televisioonis

Filmiprogramm "Need ei vaata tagasi"
RUJA/Ernst Enno 1971
 
Eesti Vabariigi 100 sünniaastapäevale pühendatud õigusteadlaste päevadel pakutakse esmakordselt filmiprogrammi õigusteadlastest, kes olid Eesti riigi sünni juures. Juristide tähtust ja osakaalu Eesti Vabariigi loomisel ei saa alahinnata. Presidendid, riigivanemad, ministrid, diplomaadid, riigiametnikud nagu J.Uluots, J.Tõnisson, J.Vilms, K.Päts, A.Piip, O.Strandman, J.Jaakson, K.Selter, J.Teemant jt  andsid oma Peterburi või Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas omandatud teadmised ja kogemused uue rahvusriigi ülesehitusse. Nende tegevus oli kirglik ja kartmatu, entusiastlik ja riskantne, kuid nad ei vaadanud kunagi tagasi. Paljud neist julgetest meestest kaotasid hiljem oma Eestile elatud elu vangilaagrites. Lisaks on programmis filmid järjepidevuse hoidjatest, tänu kellele Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel.

Ühtlasi demonstreeritakse dokumentaalfilmi „Põhiseaduse sünd“, mis valmis Põhiseaduse rahvahääletuse 25.aastapäevaks.

Filmiprogramm toimub kahel päeval: 4.oktoobril kell 15.00-18.00 Dorpati (Peterson) ja V Spa (Lithuania) konverentsikeskustes. 5.oktoobril kell 9.30-11.00 Dorpati (Peterson) ja kell 9.30-13.00 V Spa (Lithuania) konverentsikeskustes.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nutiklassi tutvustus/demo
Demotunnis näidatakse, kuidas nutiklassi seadmed töötavad, mida nendega teha saab ning räägitakse nutiklassi kasutusvõimalustest. Demotunnid toimuvad neljapäeval, 4.oktoobril
kell 17.00-18.00 ja reedel, 5.oktoobril kell 11.30-12.30 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
õppehoones - Iuridicum (Näituse 20), nutiklass (aud 203).
NB! Palume eelnevalt registreeruda siin. Et demotund oleks võimalikult kasulik, võtke võimalusel kaasa oma nutiseade või sülearvuti. Demotundi viib läbi nutiklasside projektijuht Anette Aav.

Uus õiguskirjandus 
Kirjastus Juura tähistab 35. Eesti õigusteadlaste päevade toimumist uute raamatutega, mida on võimalik osta Dorpati konverentsikeskuses avatud müügipunktis neljapäeval, 4.oktoobril kell 14.00-17.00 ja reedel, 5. oktoobril kell 9.00-16.00

Raamatuesitlused
Õigusteadlaste päevadel osalejad on oodatud reedel, 5. oktoobril kell 11 algavatele raamatuesitlustele Dorpati konverentsikeskuse Petersoni saalis.

Prof. dr. Ulrich Foerste Pankrotiõigus
Tõlkija Kaire Kliimask
Esitlusel kõneleb raamatu juriidiline toimetaja, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Paul Varul: „Dr Foerste stiil on lihtne ja hästi loetav, seda tasub lugeda kõigil neil, kellele pankrotiõigus huvi pakub, eelkõige pankrotiõigust õppivatel üliõpilastel ja seda õpetavatel õppejõududel ning pankrotimenetlustes osalevatel juristidel – kohtunikel, halduritel, võlgnike ja võlausaldajate esindajatel. Kirjutatu aitab paremini mõista ka Eesti pankrotiõigust ja aitab kaasa lahenduste otsimisele Eesti pankrotiseaduse kohaldamisel, eelkõige nendes küsimustes, kus Saksa ja Eesti regulatsioonid on sarnased või lähedased.

Raamatule on lisatud on Saksa pankrotiseaduse tõlge, millele viidatakse rohkelt ka põhitekstis. Nii dr Foerste raamat kui Saksa pankrotiseadus peaksid olema ühtlasi heaks inspiratsiooniallikaks õigusloomes, eriti arvestades praegu käimasolevat maksujõuetusõiguse revisjoni.“

M. Tamme, A. Soo jt.
Eesti Advokatuuri eetikakoodeks. Kommenteeritud väljaanne
Kõneleb mag. iur. Martin Tamme, advokaadibüroo TGS Baltic juhtivpartner: "Kas prokurörilt ekslikult saadud töödokumendi avaldamine on eetiline? Kas menetlust tohib venitada? Kas krõbedad sõnad kohtu aadressil on lubatud? Mida teha, kui kliendi juhised tunduvad kliendi huve kahjustavad? Mida teha kui tekib kahtlus kliendi teovõime ulatuses? Kas advokaat tohib valetada? Mida teha, kui klient tunnistab oma süüd advokaadi ees kuid väidab süütust kohtu ees?"
Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne võtab kokku advokaadi kutse-eetika tagamaad ning aukohtu, juhatuse seisukohtade ja sisejuhendite praktika. Raamat on mõeldud eelkõige juhendmaterjaliks advokaatidele ja advokaadiks pürgijatele, kuid annab ka klientidele ja laiemale üldsusele ülevaate, millist käitumist on advokaatidelt alust oodata ja nõuda.

Pidulik õhtu
Neljapäeval, 4.oktoobril kell 20.00–23.00 toimub pidulik õhtu toitlustamise ja elava muusikaga teaduskeskuses AHHAA. Piduliku õhtu kutse saavad osalised kätte Vanemuise kontserdimajas asuvast infolauast neljapäeval, 4.oktoobril kell 9.00-17.00.
Registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud.
Traditsiooniline järelpidu toimub ööklubis Maasikas (piduliku õhtu kutse ettenäitamisel on sissepääs tasuta).

Toitlustus
Kõigile osalejatele on mõlemal päeval tagatud osalustasu sees kohvipausid ja lõunad.  Neljapäeva, 4.oktoobri esimeses pooles pakutakse kohvipause kõigile osalejatele Vanemuise kontserdimajas.

Lõunasöögist saati jaguneb toitlustuse pakkumine Vanemuise kontserdimaja, V Spa ja Dorpati konverentsikeskuste vahel. NB! Kohe peale plenaaristungi lõppu kell 14 palume liikuda lõunasöögile järgmiselt:
* V Spa konverentsikeskus  - sektsioonide "Meditsiin ja karistusõigus: range vastutus vs parem kvaliteet" ning "Õigusajalugu" osalejad;
* Dorpati konverentsikeskus -  sektsiooni "Menetluse roll veendumuse kujundamisel" osalejad.

Vanemuise kontserdimajas pakutakse lõunasööki üksnes sektsiooni "Tehisintellekt juristi teenistuses" osalejatele.


Reedel, 5.oktoobril serveeritakse sektsiooni "Õiguskeel I-II" osalejatele kohvipaus ja lõunasöök V Spa konverentsikeskuses. Kõikide teiste sektsioonide osalejatele on kohvipaus ja lõunasöök Dorpati konverentsikeskuses.

Tõend
Isikuid, kes soovivad saada digitempliga tõendi hilisemaks esitamiseks kutseorganisatsioonile osalemise arvestamiseks koolitusena, palume eelnevalt registreerida eraldi siin (registreerimine on üksnes tõendi saamiseks).
NB! Allkirja osalemise kinnitamiseks saab anda registreerimislauas neljapäeval, 4.oktoobril  Vanemuise kontserdimajas ja reedel, 5.oktoobril Dorpati konverentsikeskuses.
Digitempliga tõend saadetakse registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.
 
Parkimine
Neljapäeval, 4.oktoobril on parkida võimalik üksnes Vanemuise tänava ülemises parklas (Vanemuise 15, kuni 45 kohta). Tasuta parkimiskaarte on võimalik saada alates kella 8.30st parkimise koordinaatori käest Vanemuise ülemisest parklast. Alates kella 11.30st jagatakse parkimiskaarte infolauast Vanemuise kontserdimajas. Tasuta kohti on paraku piiratud arv ning nende täitumisel tuleb maksta tavapärast B-tsooni parkimistasu 1 €/h või 5 €/päev. B-tsoonis on 90 minutit parkimist parkimiskellaga tasuta.

Loobumine
Juhul kui olete registreerunud ja osalustasu maksnud, kuid teil ei ole võimalik osaleda, palume sellest teatada esimesel võimalusel e-posti aadressil: otp@iuridicum.ee  Osalustasu tagastatakse, kui edastate osalemisest loobumise teate hiljemalt 31. augustiks 2018.