NB! 28. septembrist on avaldatud paneelide toimumiskohad, mille määramisel arvestati osalejate hajutamise ja ruumi täituvuse 50% nõuet – osalejate nimekirjad on leitavad siin.

Paneelide toimumiskohtades kontrollitakse osalejate nimesid ja ruumi sisenemisel tagatakse võimalus võtta mask. Enesestmõistetavalt on kättesaadavad desinfitseerimisvahendid ja ürituste toimumise kohtades on leitav info, kus on näha nende paiknemine.

Tõend
Osalejad, kes soovivad saada digitempliga tõendi hilisemaks esitamiseks kutseorganisatsioonile osalemise arvestamiseks koolitusena, palume registreerida siin (registreerimine on üksnes tõendi saamiseks).
Digitempliga tõend saadetakse õigusteadlaste päevade järgselt registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.

Õigusteadlaste päevadest osavõtt on tasuline ja toimub ainult eelneva elektroonilise registreerimise alusel alates 10. augustist.

16. septembrist toimub registreerimine uuendatud tingimustel  – palume tutvuda tingimustega praktilise info all siin.

18. septembrist on lõppenud registreerimine neljapäeval, 8. oktoobril toimuvale õhtule Tartu turuhoones. See on tingitud vajadusest hajutada osalejaid toitlustamisel.

Õigusteadlaste päevade osalustasu sisaldab kulutusi ettevalmistusele, materjalidele, üritustele, kohvipausidele ja lõunatele. Hind kuni õigusteadlaste päevade alguseni on 360.00 eurot (sh käibemaks).

Kui koroonaviiruse levikust tingituna otsustatakse õigusteadlaste päevad edasi lükata, jäävad laekunud tasud edasilükatud päevade kulude katteks. Juhul kui osalejal ei ole võimalik edasilükatud ürituse toimumise tegelikel kuupäevadel osaleda, tagastatakse osalustasu avalduse alusel.