Kutse [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused 

Neljapäev, 21. oktoober  (Vanemuise kontserdimaja)

9.00–10.00       Registreerimine ja hommikukohv
10.00               Avakõne – akadeemik Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor

Hommikune istung  – Kriminaalmenetluse kaasajastamine (videoülekanne)

Juhatajad:       Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan,
                          Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
                              Prof Advig Kiris, Eesti Juristide Liidu tegevpresident          

10.15–10.50
    Ken-Marti Vaher  Kriminaalpoliitilised väljakutsed uues kriminaalmenetluses
Justiitsminister
10.50–11.30     Prof Eerik Kergandberg Kas ja kuidas võrsub süüteomenetlus haldusmenetluse rüpest?
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
11.30–12.05     Prof Indrek Koolmeister Haldus- ja süüteomenetluse kokkupuutepunkte
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud

12.05–12.40
    Kohvipaus 

Lõunane istung – Tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse reform (videoülekanne)

Juhatajad:       Mare Merimaa, Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse liige
                               Elin Vilippus, kohtutäiturite täiskogu juhataja

12.40–13.10
    Mag. iur. Villu Kõve Kavandatavad uuendused tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõus
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
13.10–13.40     Mag. iur. Jaanus Ots Uued lahendused täitemenetluse seadustiku eelnõus
Justiitsministeeriumi ja Riigikohtu nõunik, Tartu Ülikooli õppejõud
13.40–13.50     Dr. iur. Julia Laffranque FIDE (Rahvusvaheline Euroopa Õiguse Föderatsioon) tutvustus
Riigikohtunik

13.50–15.00
    Lõuna (toitlustamine Vanemuise kontserdimajas)

Õhtune istung – Neljas põhiseadus tulekul? (videoülekanne)

Juhatajad:       Märt Rask, Eesti Vabariigi Riigikohtu esimees
                              Mag. iur.  Priidu Pärna, Justiitsministeeriumi kantsler

15.00–15.35
    Urmas Reinsalu Kas Eesti vajab uut põhiseadust?
Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees
15.35–16.30     Diskussioon

19.00 Pidulik õhtu – Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum (Lossi 25)

Reede, 22. oktoober

Sektsioon – Vaidlused tsiviilasjades: probleemid ja tulevik (Tartu Ülikooli aula, videoülekanne)

Juhatajad:       Aivar Pilv, Eesti Advokatuuri esimees
                               Prof Jaano Odar

Tööaeg 9.00–13.30, kohvipaus 11.40–12.00
9.00–9.20         Mag. iur. Jaanus Ots Tsiviilasjade lahendamise kiirus versus õigus õiglasele             menetlusele – menetlusdokumentide kätteandmise näitel
Justiitsministeeriumi ja Riigikohtu nõunik, Tartu Ülikooli õppejõud
9.20–10.10       Malle Seppik  Mõnedest praktilistest probleemidest
                                Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Toomas Vaher, vandeadvokaat, advokaadibüroo Raidla & Partnerid
Peeter Jerofejev, riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
Mare Merimaa Apellatsioonikohtu pädevus tsiviilasjade läbivaatamisel ja menetlemise kiirust mõjutavad asjaolud
Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Mag. iur. Tambet Tampuu Kohtusse mitteilmumise tagajärjed
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
10.10 Diskussioon

10.40–11.00
    Andra Pärsimägi  Kohtumenetluse kulud
                                 Tartu Ringkonnakohtu kohtunik
11.00–11.20     Aivar Pilv Õigusabikulud – kas ka kohtupraktikas põhjendatud ja vajalikud?
                                 Eesti Advokatuuri esimees, vandeadvokaat, advokaadibüroo Aivar Pilv
                                 Donald Kiidjärv, Tartu Maakohtu kohtunik
11.20 Diskussioon

12.00–12.20
    Mag. iur. Villu Kõve Kohtueelsed vaidluskomisjonid – plussid ja miinused
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
12.20–12.30     Kaupo Paal, Justiitsministeeriumi nõunik, Tartu Ülikooli õigusinstituudi õppejõud
12.30 Diskussioon

12.50–13.10
    LL.M Asko Pohla Vahekohtumenetluse probleemid Eestis
EKTK Arbitraažikohtu nõukogu esimees, vandeadvokaat, advokaadibüroo Pohla & Hallmägi
13.10–13.30    Probleemidest Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuses
Reet Teder, EKTK Arbitraažikohtu nõukogu aseesimees, Kaubandus- ja Tööstuskoja majandus-poliitika- ja õigusosakonna juhataja
Alar Urm,  Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna juhataja

Sektsioon – Haldus- ja süüteomenetluse aktuaalseid probleeme (Vanemuise kontserdimaja)

Tööaeg 9.30–13.30, kohvipaus 11.30–12.00

Juhatajad:       Prof Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud
                               LL.M Norman Aas, juhtiv riigiprokurör

Ettekandjad:      LL.M Leon Glikman Uuenenud KRMS kaitsja pilgu läbi
Vandeadvokaat, advokaadibüroo Glikman & Glikman
Mag. iur. Meris Sillaots Kohtumenetluse võistlevuse põhimõte ja ristküsitlus kriminaalmenetluses
Tartu Ülikooli õppejõud
LL.M Ivo Pilving Kehtiva haldusakti õiguslik tähendus haldusõiguses ja väljaspool         haldusõigust
Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik                   
LL.M Norman Aas Karistusõiguse haldusaktsessoorsus
Juhtiv riigiprokurör
Dr. iur. Lasse Lehis Maksumenetlus ja maksusüütegude menetlus
Tartu Ülikooli õppejõud

13.50–15.00
    Lõuna (toitlustamine Vanemuise kontserdimajas)

14.00
 FIDE (Rahvusvaheline Euroopa Õiguse Föderatsioon) Eesti sektsiooni asutamine („Canon“ saal)
Matti Kauppi, Soome FIDE president

Lõppistung  – Õigusteaduse väljakutsed pärast reforme (videoülekanne)

Juhatajad:        Prof Advig Kiris, Eesti Juristide Liidu tegevpresident
                                Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan,
                                Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

15.00–15.20
      Juhan Parts, Eesti Vabariigi peaminister
15.20–15.55     Jérôme Richard Kodifitseerimine ja õigusloome, eesmärgid ning vahendid: Prantsusmaa kogemus
Siseministeeriumi kohalike omavalitsuste direktoraadi õigusosakonna asejuhataja
15.55–16.30     Prof Raul Narits Objektiivse õiguse korrastamisest Eestis: kodifitseerimisest õiguse ümberkujundamiseni
Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi juhataja

16.30-17.00
      Sektsioonide töö tulemustest

XXVIII Eesti õigusteadlaste päevade lõpetamine