Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused

Kolmapäev, 15. oktoober

19.30-22.00 Eesti Advokatuuri tervituspidu (Restoran "Volga")
 

Neljapäev, 16. oktoober

9.00-10.15 Registreerimine ja hommikukohv
10.15 Avakõne (video) - Rein Lang, justiitsminister

Plenaaristung. Kolmkümmend/üheksakümmend

(Vanemuise Kontserdimaja, veebiülekanne)
Juhatajad: Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Mag. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu president

10.30-11.00
Ph.D. Uno Lõhmus, Euroopa Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Kas ja kuidas mõjutab Lissaboni leping Eesti põhiseaduslikku korda?
11.00-11.30 Mag. iur. Toomas Anepaio, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektor
Eesti õigusteadlaste päevade ajaloost
11.30-11.45 Eesti õigusteadlaste päevad. 1922-1940. Protokollid - esitlus

11.45-12.15
Kohvipaus

12.15-12.45
Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
Tsiviilõiguse ühtlustamine Euroopas - praegune seis ja võimalikud arengusuunad
12.45-13.15 Martin Hirvoja, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler
Kriminaalpoliitikast poliitikata: kas karistusõiguse reformi eesmärgid on täitunud?

13.15-15.00
Lõuna (toitlustamine Vanemuise Kontserdimajas), osalejate siirdumine sektsioonidesse

Esimene eraõiguse sektsioon

(Vanemuise Kontserdimaja, veebiülekanne)
Juhatajad:   Ants Kull, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees
         Tarvo Puri, Notarite Koja eestseisuse liige

Perekonna varasoetis õigusteaduse kaalukausil
15.00-15.15 Mag. iur. Liis Hallik, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik
Perekonna varasoetis õigusteaduse kaalukausil. Perekonnaseadus versus perekonnaseaduse eelnõu
15.15-15.30 Lea Laarmaa, riigikohtunik
Perekondlikud varalised suhted – Riigikohtu praktika ning tulevikunägemus
15.30-15.45 Anne Saaber, Tallinna notar
Abikaasade varaga tehingute tegemisel tõusetuvate praktiliste probleemide lahendamine perekonnaseaduse eelnõu kohaselt
15.45-16.00 Mag. iur. Urmas Tross, Andres Hermet, pankrotihaldurid
Perekonna vara ja perekonna liikme maksejõuetuse mõju perekonna varale
16.00-16.15 LL.M. Anneli Alekand, Tallinna notar
Rahvusvahelise eraõiguse rakenduslikud probleemid perekonnasuhetes

16.15-16.45
    Kohvipaus
 
Partnersuhete reeglistiku otsingul (veebiülekanne)
Juhatajad:  Peeter Jerofejev, riigikohtunik
        Anne Saaber, Notarite Koja aseesimees

16.45-17.00
Andra Olm, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik
Mitteabielulise kooselu ja samasooliste paaride kooselu õigusliku regulatsiooni probleempunktid ja võimalikud valikud
17.00-17.15 Marianne Meiorg, Tallinna Tehnikaülikooli õppekeskuse International University Audentes Inimõiguste keskuse tegevdirektor
Samasoolised partnerlused rahvusvahelises õiguses ja riikide praktikas
17.15-17.30 Tarvo Puri, Tallinna notar
Vabaabielus olevate ja samasooliste partnerite võimalused varaliste suhete reguleerimiseks kehtiva õiguse alusel
17.30-17.45 Reimo Mets, Advokaadibüroo Veso & Partnerid jurist
Samasooliste partnerite vaheliste suhete reguleerimise probleemid, võimalikud lahendused
 

Esimene avaliku õiguse sektsioon. Avalike ülesannete erasektorile üleandmise põhimõtted ja kogemused

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Struve II saal, sünkroontõlge) 

Juhatajad:   Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan
         Indrek Teder, õiguskantsler

15.05-15.50
Prof Hartmut Maurer, Konstanzi Ülikooli õigusteaduskonna emeriitprofessor
Erastamise põhiseaduslikud piirid Saksamaal
15.50-16.10 Mag. iur. Nele Parrest, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
Avalike ülesannete erasektorile üleandmise põhiseaduslikud piirid Eestis
16.10-16.20 Arutelu

16.20-16.40
Kohvipaus

16.40-17.25
Prof Friedrich Schoch, Freiburgi Ülikooli haldusõiguse professor
Erasektori kaasamine korrakaitseülesannete täitmisele Saksamaal
17.25-17.45 LL.M. Monika Mikiver, õiguskantsleri nõunik
Erasektori kaasamine korrakaitseülesannete täitmisele Eestis
17.45-18.00 Arutelu

Teine avaliku õiguse sektsioon. Juristide riigieksam. Õiguselukutsete hädavajadus või ülikooliõppe puudujääk

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Struve I saal, veebiülekanne)
Juhatajad:   Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu tegevpresident
         Aare Kruuser, Akadeemia Nord lektor

15.00-15.20
Margus Kurm, juhtiv riigiprokurör
Kümme aastat varem ehk õigushariduse korrastamise plaanid 1997-1999
15.20-15.40 Marko Aavik, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler
Miks meil on vaja ühtset juristieksamit?
15.40-16.00 Tanel Kerikmäe, Tallinna Tehnikaülikooli õppekeskuse International University Audentes teadur
Õigushariduse ja juristikutse ühtlustamise probleemid Euroopa Liidus

16.00-16.30
Kohvipaus

16.30-18.00
Irene Kull, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
Tiit Sepp, Notarite Koja esimees
Dr. iur. Ivo Pilving, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Toomas Vaher, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat

 

Esimene karistusõiguse sektsioon. Aus ja õiglane kohtumenetlus süüteoasjades:  kas paratamatus, eesmärk või takistus?

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Baeri saal)
Juhatajad:       Prof Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
                          Aivar Pilv, Eesti Advokatuuri esimees

15.00–15.20
 Heili Sepp, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja
KrMS muudatusettepanekute eelnõust
15.20–15.40 Lavly Lepp, juhtiv riigiprokurör
Kellega ja milles võistleb prokurör kohtus?
15.40–16.00 LL.M. Andreas Kangur, Tartu Ülikooli tsiviilprotsessi assistent
Miks mitte vandekohus?

16.00–16.30
Kohvipaus

16.30–16.45
 Jüri Leppik, Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid vandeadvokaat
Kas ja kuivõrd võiksid planeeritavad muudatused senisest enam riivata kaitseõigust?
16.45–17.00 Tanel Järvet, Sisekaitseakadeemia Politseikolledži lektor
Inimallikatega jälitustegevus Eesti kriminaalmenetluses
17.00–17.15 Eerik Heldna, Keskkriminaalpolitsei direktor
Jälitustegevus – nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik!
17.15–17.30 Janar Filippov, Eesti Ekspressi ajakirjanik
Miks ajakirjandus kohut mõistab, sealhulgas kohtu tegevuse üle?
17.30–18.00 Arutelu
 
20.00–23.00 Pidulik õhtu
(Vanemuise Kontserdimaja, uksed avatakse kell 19.30)
 
 

Reede, 17. oktoober

Teine eraõiguse sektsioon „Avameelselt tööõigusest. Kas töölepingut on üldse vajalik/võimalik reformida?“

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Struve I saal, veebiülekanne)
Juhatajad:         Dr. iur. Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent
                            Prof Igor Gräzin, Riigikogu liige
 
9.00–9.20 LL.M. Urmas Volens, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler
Töölepingu seaduse eelnõu kontseptsioonist
9.20–9.40 Dr. iur. Merle Muda, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent
Eesti uus töölepingu seadus Euroopa regulatsioonide kontekstis
9.40–10.00 Egle Käärats, Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna juhataja
Turvalise paindlikkuse põhimõtted Eesti tööõiguses
10.00–10.30 Arutelu

10.30–11.00
Kohvipaus

11.00–11.20
Mare Merimaa, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Euroopa tööõiguse põhimõtted ja nende kohaldamine Eesti kohtupraktikas
11.20–11.40 Heli Raidve, Tööõigusabi AS juhataja
Riigikohtu praktika mõju töösuhetele
11.40–12.30 Arutelu

Kolmas avaliku õiguse sektsioon „Avalike ülesannete erasektorile üleandmise põhimõtted ja kogemused“

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Struve II saal, sünkroontõlge)

Juhatajad:       Prof Raul Narits, Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi juhataja
                          LL.M. Ene Andresen, Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor

9.00–9.20 Ph.D. Ülle Madise, Riigikontrolli peakontrolör
Kas vangerdused karistusõiguse ja eraõiguse vahel päästavad põhiseaduse kammitsaist?
9.20–9.30 Arutelu
9.30–10.15 Prof Franz–Ludwig Knemeyer, Würzburgi Ülikooli riigi- ja haldusõiguse emeriitprofessor
Erastamine ja modernne omavalitsuslik ettevõtlusõigus
10.15–10.35 Dr. iur. Vallo Olle, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine erasektorile. Kohalikes omavalitsustes läbiviidud küsitluse analüüs

10.35–11.00
    Kohvipaus

11.00–11.20
Jüri Mölder, Tartu linnasekretär
Kohalikes omavalitsustes haldusülesannete üleandmisel tõusetunud probleemid
11.20–11.40 Arutelu
11.40–12.00 LL.M. Ene Andresen, Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor
Iseseisvate ametikandjate riiklikud ülesanded – kas põhiseaduse või Euroopa õiguse pärusmaa?

12.00–12.30
 Arutelu

Teine karistusõiguse sektsioon „Süüteomenetlused: oluline marginaalia“

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Baeri saal)
Juhatajad:       Prof Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
                          Aivar Pilv, Eesti Advokatuuri esimees

9.00–9.20
 Eve Olesk, riigiprokurör
Lissaboni leping ja Eesti kriminaalmenetlus
9.20–9.40 Prof Indrek Koolmeister, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Taas kord järelevalvelise haldusmenetluse ja süüteomenetluse piiritlemisest
9.40–10.00 Juhan Sarv, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
„Mittekaristusõiguslike nõuete“ lahendamine süüteomenetlustes
10.00–10.20 Mag. iur. Sten Lind, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
Ühtne süüteomenetlus: pro et contra

10.30–11.00
 Kohvipaus
11.00–12.30
 Arutelu
12.30–14.00 Lõuna (Konverentsikeskuse „Dorpat“ hall)

Lõppistung „Kohtuklaaspärlimäng“

(Konverentsikeskus „Dorpat“, Struve I ja II saalid, veebiülekanne)

14.00
            Poodiumidiskussiooni juhib Indrek Treufeldt
Osalevad Euroopa Kohtu kohtunik ja endine Riigikohtu esimees Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees ja endine justiitsminister Märt Rask, justiitsminister Rein Lang, Eesti Kohtunike Ühingu esimees Meelis Eerik, endine justiitsminister ja põhiseaduse eelnõu autor Jüri Adams ning Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja endine Riigikohtu esimees Rait Maruste

XXX Eesti õigusteadlaste päevade lõpetamine Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu tegevpresident