Ettekannete teeside allalaadimiseks klikkige faili laiendil [RTF] või [PDF].

Norman Aas Karistuspoliitika võime mõjutada majandust [RTF][PDF]

Kalev Aavik Majandushaldusõigusest karistusõiguslike elementide kõrvaldamine [RTF][PDF]

Anneli Alekand Notar abielu sõlmija ja lahutajana [RTF][PDF]

Astrid Asi Majanduslike huvide realiseerimine kriminaalmenetluslike vahenditega [RTF][PDF]

Raul Eamets Simple is beautiful? Majanduskriisist, õigusest ja sellest, mis meid võiks tulevikus oodata [RTF][PDF][PPT]

Leon Glikman Majandustegevusse põhjendamatu sekkumine ja jälitustegevus [RTF][PDF]

Triin Göttig Lapsendamisest [RTF][PDF]

Antero Habicht Õigusaktide mõjude analüüsi kontseptsiooni põhimõtted ja selle rakendamise oodatav mõju õigusloome kvaliteedile [RTF][PDF][PPT]

Liis Hallik Abikaasade varasuhete süsteem uues perekonnaseaduses. Privaatautonoomia – abikaasade varasuhete reguleerimise võluvits? [RTF][PDF]

Andres Hermet Kinnistusraamatusse kantud õiguste toime pankrotimenetluses vara müügil [RTF][PDF]  

Allar Jõks Õigusloomelise asendustegevuse ilmingud ning paar soovitust, kuidas seda vältida [RTF][PDF][PPT]

Kersti Kerstna-Vaks Riigi menetlusabi andmine maksejõuetusmenetlustes [RTF][PDF]

Donald Kiidjärv Kohtuliku järelevalve teostamine eestkostemenetluses [RTF][PDF]

Villu Kõve Füüsilise isiku võlgade ümberkujundamine [RTF][PDF]  

Kalle Laanet Parlamendi roll seaduseelnõude algatajana ning valitsuse eelnõude hindajana [RTF][PDF][PPT]

Lea Laarmaa Abikaasade varaühisus uue perekonnaseaduse järgi [RTF][PDF]

Timo Ligi Õigusloome planeerimise mõju seaduse kvaliteedile [RTF][PDF][PPT]

Karina Lõhmus-Ein Suhtlusõigus ja selle tagamine [RTF][PDF]

Ülle Madise Kuidas teha head seadust? [RTF][PDF]

Indrek Niklus Saneerimisseadus - tekkinud probleemid [RTF][PDF]

Andra Olm Vanema hooldusõiguse kuuluvusest uues ja vanas perekonnaseaduses [RTF][PDF]  

Aivar Orukask Eelkuriteo tõendamiskoormus [RTF][PDF]

Aivar Pilv Õigusemõistmine - milliste eesmärkide nimel? [RTF][PDF]

Illimar Pärnamägi Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eesmärkidest ning eelnõus tehtud põhivalikutest [RTF][PDF][PPT]

Signe Ratso Euroopa 2020 strateegia - Euroopa Liidu regulatsioon majandusarengu teenistuses [PPT]

Ringa Raudla Õigusaktide majanduslik analüüs ja selle võimalik panus õigusloome kvaliteedi tõstmisel [RTF][PDF]

Toomas Saarma Puudustega esitatud nõudeavaldus pankrotimenetluses [RTF][PDF]

Juhan Sarv Tsiviilõiguse mõistete kasutamine karistusõiguses (varalise kahju näitel) [RTF][PDF]

Marek Sepp Tööandjate vaade majandustegevusõigusele [RTF][PDF][PPT]

Kristel Siitam-Nyiri Kriminaal- ja tsiviilmenetluse piiritlemise praktikast majandussüütegudes [RTF][PDF]

Mari-Liis Sööt Kui eelnõu saab uuringuta, siis milleks teha uuring? Kriminaalpoliitika näitel [RTF][PDF]

Indrek Teder Majandushaldusõiguse reguleerimise vajadusest põhiseaduse valguses [RTF][PDF]

Triin Uusen-Nacke Vanema ja lapse õigussuhe [RTF][PDF]

Raivo Vare Ettevõtja vaatenurk: õiguskindlus kui eduka majandusarengu üks alustalasid [PDF]

Paul Varul Pankrotiseadus: areng ja probleemid [RTF][PDF]

Paul Varul Õiguspoliitikast [RTF][PDF]

Merike Varusk Saneerimiskava kinnitamisega seotud probleeme [RTF][PDF]

Urmas Volens Eestkoste [RTF][PDF][PPT]

Annemari Õunpuu Võlausaldaja võlgade ümberkujundamise menetluses [RTF][PDF]