1. maist kuni 30. septembrini toimus küsitlus tsiviilkohtumenetluse kiiruse ja kiirendamise võimalustest [RTF] [PDF]. Vastanute arv oli 175 ja vastused jaotusid järgmiselt:
- kohtunikud [PDF]
- advokaadid [PDF]
- muud juristid [PDF]
- alla 45 a [PDF]
- 45 a ja vanemad [PDF]
- vastajad kokku [PDF]
  Valik tehtud ettepanekutest [PDF]

Ettekannete teeside allalaadimiseks klikkige faili laiendil [RTF] või [PDF].

Jüri Adams Kas Eesti saab 1992. aasta põhiseadusega edasi minna? [RTF] [PDF]

Anneli Albi Riigisiseste kohtute roll põhiseaduslike õiguste kaitsel Euroopa Liidus: suhkrusaagast vahistamismääruseni [PDF]

Anneli Alekand Notar kohtumenetluse kiirendajana [RTF] [PDF]

Meelis Eerik Tsiviilprotsessi tõhustamise plussid ja miinused [RTF] [PDF]

Madis Ernits Võrdsuspõhiõigus sotsiaalriigi teenistuses [RTF] [PDF]

Carri Ginter Eesti kohtunik Euroopa Liidu superkohtunikuna [RTF] [PDF]

Andres Hallmägi Kohtumenetlus: elekter, paber ja inimesed [RTF] [PDF]

Jüri Heinla Õiguse kättesaadavus ja Riigi Teataja uued võimalused [RTF] [PDF]

Mati Kadak Kas täite- ja pankrotimenetlus 100 päevaga on võimalik? Täitemenetlus 100 päevaga - on see reaalne? [RTF] [PDF]

Hent Kalmo Rahvast ja rahvalähedusest [RTF] [PDF]

Eerik Kergandberg Menetlusökonoomia: teema piiritlemine, taustsüsteem ja spetsiifilised probleemid süüteomenetluses [RTF] [PDF]

Tanel Kerikmäe Kas Euroopa Liit on õigusriik? Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu õiguskordade suhestumise meetodid [RTF] [PDF]

Tim Kolk Kohtulik omavalitsusreform? [RTF] [PDF]

Irene Kull Euroopa müügiõiguse võimalik mõju Eesti võlaõigusele [RTF] [PDF]

Villu Kõve Kas tsiviilasja kiire lahendamise soov tapab asja õige lahendamise põhimõtte? [RTF] [PDF]

Martin Käerdi Euroopa müügiõigus - alternatiiv Eesti ettevõtja jaoks [PDF]

Julia Laffranque Kas ja kuidas vaidlustada vaesust, demokraatia puudust ja õiguskaitse nappust? Vaade õigusriigile läbi Euroopa Inimõiguste Kohtu silmade [RTF] [PDF]

Saale Laos Jälitustegevusest - avalikult [RTF] [PDF]

Marju Luts-Sootak 21. sajandi sotsiaalne ja liberaalne õigusriik. Liberté + Fraternité = 0? [RTF] [PDF]

Uno Lõhmus Jälitustegevus: lootused ja ohud [RTF] [PDF]

Merle Malvet Õhukese riigi maatriksi mõju sotsiaalsete põhiõiguste disainile [RTF] [PDF]

Rait Maruste Põhiseadus ja Euroopa Liit - sõbrad või vaenlased [RTF] [PDF]

Külli Nõmm Vaade haldusjuhtimisele. Kodanikku ei saa alandada kliendiks [RTF][PDF]

Tiina Pappel Eelotsuse tulemusliku taotlemise võimalikkus esimese astme kohtus [RTF] [PDF]

Andres Parmas Karistuspoliitika tulevikuväljavaated [RTF] [PDF]

Ivo Pilving Menetlusökonoomia halduskohtutes [RTF] [PDF]

Jüri Põld Kuidas mõista Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamisel? [RTF] [PDF]

Märt Rask Põhiseadus 20 [RTF] [PDF]

Lehte Roots Euroopa sotsiaalsed põhiõigused ja Eesti sotsiaalkaitse [RTF] [PDF]

Jüri Saar Õiguskultuur ja kuritegevuse kontroll [RTF] [PDF]

Toomas Saarma Pankrotimenetlus 100 päevaga? [RTF] [PDF]

Karin Sein Tarbijate õiguste kaitse Euroopa müügiõiguses - kas kõrgem tase Eesti tarbija jaoks? [RTF] [PDF]

Rutt Teeveer Kohtuniku mõningad probleemid, kohaldamaks vanasõna ,"üheksa korda mõõda, üks kord lõika" [RTF] [PDF]

Andres Tupits Euroopa Liit Euroopa Liidu sees: majandus- ja rahaliidu liikmesuse põhiseaduslikud probleemid [RTF] [PDF]