Osalejate nimekiri on leitav siin, sektsioonide nimekiri siin.

Õigusteadlaste päevadest osavõtt on tasuline ja toimub ainult elektroonilise registreerimisega. 
NB! Registreerumine õigusteadlaste päevadele on lõppenud.
Registreerumine Sadamateatri õhtule on 6. oktoobril kell 18.00 lõppenud.


Tõend
Osalejad, kes soovivad saada digitempliga tõendi hilisemaks esitamiseks kutseorganisatsioonile osalemise arvestamiseks koolitusena, palume registreerida siin (registreerimine on üksnes tõendi saamiseks).
Digitempliga tõend saadetakse õigusteadlaste päevade järgselt registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.

Loobumine
Juhul kui olete registreerunud ja osalustasu maksnud, kuid teil ei ole võimalik osaleda, palume sellest teatada esimesel võimalusel e-posti aadressil:  otp@iuridicum.ee 
Osalustasu tagastatakse, kui olete edastanud osalemisest loobumise teate hiljemalt 1.augustiks.